seispy

seispy

Python module of seismology and receiver functions https://xumi1993.github.io/seispy/